Zdaniem Proboszcza

W miniony piątek 12 maja br.  Muzeum Regionalne w Dębicy świętowało 20 rocznicę swojego utworzenia. Tak się złożyło, że w 2003 roku objąłem urząd proboszcza i w tym samym roku rozpoczęło działalność muzeum. Pamiętam zaangażowania ówczesnego burmistrza Edwarda Brzostowskiego, który uważał za konieczne powstanie placówki upamiętniającej dzieje miasta i regionu. Pierwszym dyrektorem a zarazem organizatorem był Janusz Ożóg. Po jego odejściu na emeryturę kierownictwo przejął Jacek Dymitrowski pasjonat historii i niestrudzony tropiciel różnego rodzaju artefaktów muzealnych. Kolejnym dyrektorem został Tomasz Czapla, również zafascynowany historią miasta. Muzeum tworzą nie tylko ludzie ale przede wszystkim zbiory muzealne odpowiednio ukazane i zabezpieczone przed zniszczeniem czy utratą. Osobiście popieram istnienie takich placówek chroniących dziedzictwo materialne naszego społeczeństwa jak i udostępnianie zbiorów zwłaszcza w celu edukacyjnym młodego pokolenia. Muzeum powinno być dumą każdej społeczności gdyż ono przekazuje następnym pokoleniom historyczny dorobek, który należy rozwijać. Kolejne lata działania Muzeum Regionalnego otwiera wystawa „Dębica – portret miasta i jego mieszkańców 1358 - 1939”. Warto zobaczyć jak wyglądało życie i ludzie w bogatej historii naszego miasta. Muzeum Regionalne jest instytucją samorządową i jego budżet jest zazwyczaj bardzo skromny. Chwała sponsorom, którzy dostrzegają potrzebę wspierania muzeum. Oby ich było jak najwięcej. Pozostaje jeszcze jedna kwestia – skąd pozyskiwać nowe eksponaty? Myślę, że takie muzeum powinno być wypełnione rozmaitymi pamiątkami posiadającymi walor historyczny. Gdzie ich szukać? One bardzo często znajdują się w naszych domach. Czasami trzymamy piękne rzeczy gdzieś głęboko w szufladach czy na strychach tylko po to, by one tam były. Osoba znająca wartość historyczną tych przedmiotów umiera a spadkobiercy czyszczą pomieszczenia niszcząc historyczną wartość. Może tak warto byłoby jednak oddać wiele takich pamiątek właśnie do muzeum! Pomyślmy i poszukajmy!

Tragedia w belgradzkiej szkole gdzie 14-letni uczeń zastrzelił 9 osób a 7 ranił stawia  pytanie dlaczego tak się stało? Jaka była przyczyna, że dziecko zabija swoich rówieśników? Próbowałem  znaleźć przyczyny tego wydarzenia i jedynie nalazłem: był spokojnym ułożonym chłopcem oraz że był poniżany i wyśmiewany przez rówieśników. Ponadto podano, że przygotowywał się do tego czynu tak jakby miał rozpocząć grę komputerową (pewno z motywem zabijania!). Wydarzenie szokuje bezwzględnością i spokojem sprawcy. Co musiało się stać w psychice tego chłopca, że nawet nie miał żadnego wyrzutu czy niepokoju. Sam informuje policję o swojej zbrodni! Myślę, że został doprowadzony do tzw. ostateczności. Otoczenie nie dostrzegło głębi jego problemu i odpowiednio nie zareagowało. Dramat ten przekreśli całe jego dalsze życie, bez względu czy poniesie karę czy też nie ze względu na brak kilku miesięcy, by odpowiadać karnie. Pisze o tym, gdyż poniżanie stało się modne wśród młodzieży dzięki komunikatorom. Wrzucają dzieciaki do sieci wszelkie kłamstwa i obraźliwe teksty bez żadnej odpowiedzialności. Nawet niektórzy rodzice są dumni ze swoich pociech radzących sobie tak dobrze. Wszystko do czasu, kiedy i taka tragedia może zawitać i do nas. Odpowiedzialność za publikowane materiały powinna obejmować wszystkich!

Przed nami dwa święta obchodzone  w jednym dniu: NMP Królowej Polski i Narodowe Święto 3 Maja. Maryja jest matką wszystkich wierzących Polaków (jest ich zdecydowana większość) a także z woli Narodu naszą Królową. Konstytucja 3 Maja to akt prawny mający na celu zjednoczenie Polaków poprzez dążenie do sprawiedliwości społecznej. Oba te wydarzenia mają kontekst historyczny i przypominają o potrzebie zjednoczenia Narodu wobec różnorakich zagrożeń; i tych duchowych jak i utraty suwerenności czy wręcz niepodległości. Wielu osobom zdawało się, że dobrobyt zastąpi wszystko a świat jest w zasadzie uporządkowany. Ostatni rok pokazał, że tak nie jest a polityka światowa właściwie dryfuje. Tym bardziej jako naród szczególnie doświadczony trudną historią  budujmy siłę naszego Narodu i państwa zgodą, ofiarnością i miłowaniem tego co polskie.

Trudno nie spojrzeć w przeszłość, kiedy pojawia się tysięczne wydanie „INFORMACJI Liturgiczno – Duszpasterskich” naszej parafii. Pierwsze wydanie pojawiło się 29 lutego 2004 roku w I Niedzielę Wielkiego Postu i rozeszło się w 2550 egzemplarzach. Struktura „Informacji liturgiczno-duszpasterskich” nie zmieniła się od tego pierwszego wydania. W maju 2004 roku pojawiła się mała rubryczka „Zdaniem proboszcza” i w takiej formie ta „niedzielna gazetka” trwa do dziś. Czy jest potrzebna dzisiaj? Myślę, że spora grupa parafian korzysta z wersji papierowej a także z internetowej, ale niestety dla większości ten „papierek” nie ma żadnego znaczenia nawet jeżeli zawiera Słowo Boże z danej niedzieli. I to jest smutne.

Zbliża się czas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z klas trzecich. Przygotowanie duchowe, a więc to najistotniejsze przebiega poprzez katechezy i spotkania w kościele. Dziecko może przystąpić do pierwszej Komunii Św. jeżeli ma pojęcie Boga na poziomie dziecka i potrafi swoim dziecięcym umysłem odróżnić Chleb Eucharystyczny od zwykłego opłatka. Oczywiście potrzeba jeszcze kilku innych elementów wiedzy religijnej, aby to wszystko składało się w logiczną całość. Dziecko powinno znać Dekalog a także potrafiło się modlić. Bez znajomości tego, wydarzenie to staje się groteską i może lepiej nie zmuszać dziecka, by robiło coś, czego ani ono ani jego rodzice nie rozumieją. Wiara jest i musi być rozumna, nie można jej traktować jako zabobonu lub tylko tradycji. Jeżeli ktoś nie wierzy to niech da temu czytelny wyraz i nie traktuje Kościoła jak naiwnej ciotki. Dziwię się ludziom, którzy nie potrafią siebie jasno określić co do wartości i sensu prowadzonego życia. Jeżeli nie wierzę to jestem konsekwentny i nie zawracam sobie głowy takimi czy innymi wydarzeniami religijnymi.
Osobną sprawą jest to co najbardziej nurtuje rodziców – wymiar materialny. Gdzie urządzić „wesele komunijne”, ile zapłacić za „głowę”, kogo zaprosić a kogo nie prosić, ba nawet ostatnio wyczytałem, że rodzice określają prezenty a raczej proszą, by ich nie kupować tylko założyć dziecku konto ze stosowną wpłatą! Tak to uroczystości święte zostają sprofanowane przez pieniądz. Jest jeszcze czas na zastanowienie się jak ma wyglądać spotkanie twojego dziecka z Jezusem w Eucharystii a nie z przedstawicielem banku.