Przed nami dwa święta obchodzone  w jednym dniu: NMP Królowej Polski i Narodowe Święto 3 Maja. Maryja jest matką wszystkich wierzących Polaków (jest ich zdecydowana większość) a także z woli Narodu naszą Królową. Konstytucja 3 Maja to akt prawny mający na celu zjednoczenie Polaków poprzez dążenie do sprawiedliwości społecznej. Oba te wydarzenia mają kontekst historyczny i przypominają o potrzebie zjednoczenia Narodu wobec różnorakich zagrożeń; i tych duchowych jak i utraty suwerenności czy wręcz niepodległości. Wielu osobom zdawało się, że dobrobyt zastąpi wszystko a świat jest w zasadzie uporządkowany. Ostatni rok pokazał, że tak nie jest a polityka światowa właściwie dryfuje. Tym bardziej jako naród szczególnie doświadczony trudną historią  budujmy siłę naszego Narodu i państwa zgodą, ofiarnością i miłowaniem tego co polskie.