Zbliża się czas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z klas trzecich. Przygotowanie duchowe, a więc to najistotniejsze przebiega poprzez katechezy i spotkania w kościele. Dziecko może przystąpić do pierwszej Komunii Św. jeżeli ma pojęcie Boga na poziomie dziecka i potrafi swoim dziecięcym umysłem odróżnić Chleb Eucharystyczny od zwykłego opłatka. Oczywiście potrzeba jeszcze kilku innych elementów wiedzy religijnej, aby to wszystko składało się w logiczną całość. Dziecko powinno znać Dekalog a także potrafiło się modlić. Bez znajomości tego, wydarzenie to staje się groteską i może lepiej nie zmuszać dziecka, by robiło coś, czego ani ono ani jego rodzice nie rozumieją. Wiara jest i musi być rozumna, nie można jej traktować jako zabobonu lub tylko tradycji. Jeżeli ktoś nie wierzy to niech da temu czytelny wyraz i nie traktuje Kościoła jak naiwnej ciotki. Dziwię się ludziom, którzy nie potrafią siebie jasno określić co do wartości i sensu prowadzonego życia. Jeżeli nie wierzę to jestem konsekwentny i nie zawracam sobie głowy takimi czy innymi wydarzeniami religijnymi.
Osobną sprawą jest to co najbardziej nurtuje rodziców – wymiar materialny. Gdzie urządzić „wesele komunijne”, ile zapłacić za „głowę”, kogo zaprosić a kogo nie prosić, ba nawet ostatnio wyczytałem, że rodzice określają prezenty a raczej proszą, by ich nie kupować tylko założyć dziecku konto ze stosowną wpłatą! Tak to uroczystości święte zostają sprofanowane przez pieniądz. Jest jeszcze czas na zastanowienie się jak ma wyglądać spotkanie twojego dziecka z Jezusem w Eucharystii a nie z przedstawicielem banku.