Przemija wszystko a Boże Narodzenie trwa, nie tylko w świątecznym wspomnieniu, lecz w zbawczym wydarzeniu, które ciągle dotyka naszego życia. Pełni radości składamy wszystkim Parafianom świąteczne życzenia. Niech ożyje Wasza wiara, abyście mocni wewnętrznie radzili sobie z trudną codziennością.  Pan niech obdarza Was potrzebnymi łaskami – wszelką pomyślnością i zdrowiem a wspomnienie narodzin Zbawiciela nadaje sens waszemu życiu.

 

                                                         Duszpasterze Parafii Świętej Jadwigi