Przenosimy odprawianie o godz. 14.00 Mszy św. na Starym Cmentarzu do kościoła św. Jadwigi. Dlaczego? Do 2003 roku msza była w celebrowana w kościele. Od 2004 roku zaproponowaliśmy odprawianie na cmentarzu licząc na odpowiednie skupienie i przeżywanie nad grobami bliskich zbawczej ofiary Chrystusa. Niestety fakty z ostatnich lat (przechodzenie przed ołtarzem, przeszkadzanie niewielkiej grupce wiernych rzeczywiście uczestniczących we Mszy, rozmowy towarzyskie podczas celebracji), skłoniły nas do powrotu ze sprawowaniem Mszy św. w godnych warunkach czyli w kościele. Smutnym faktem jest to, że katolicy odwiedzający groby bliskich nie potrafią uszanować czasu sprawowanej Ofiary Chrystusa. Ważny jest jedynie ich czas. Ale do czasu.