Ukazujące się w internecie informacje o Kościele Katolickim często spotykają się z falą zazwyczaj nieprzyjemnych komentarzy. W tychże komentarzach pojawiają się też głosy o potrzebie reformy parafii, instytucji kościelnych, czy też samego Kościoła.  Może i te osoby mają wiele racji, ale dlaczego nie angażują się w działanie parafii a tylko za pomocą klawiatury i anonimowości prezentują swoje racje. Wprawdzie Kodeks Prawa Kanonicznego ustanawia proboszcza jako osobę odpowiedzialną za parafię, ale również dopuszcza czy wręcz zachęca do tworzenia rozmaitych gremiów pomagających lepiej oceniać sytuacje parafian i podejmować właściwe działania. Trzeba rozmawiać, żeby lepiej rozumieć rzeczywistość i lepiej prowadzić działania duszpasterskie.  W Diecezji Tarnowskiej już od 1992 roku działają w parafiach Rady Duszpasterskie. Kto może zostać członkiem takiej Rady? Każdy pełnoletni parafianin, praktykujący i mający jakieś rozeznanie w funkcjonowaniu parafii. Pełnienie tej funkcji nie wiąże się z jakimś nadmiernym obciążeniem czasowym (2-4 spotkania w roku) ani wydatkami materialnymi. Trzeba umieć obserwować życie i dzielić się spostrzeżeniami w tym celu, aby im zaradzić tak w sferze ducha jak i w potrzebach życiowych.

Zachęcam do kandydowania wszystkich parafian - młodych małżonków, emerytów i młodzież pełnoletnią, zasobnych i ubogich. Zgoda na kandydowanie jest wyrazem odpowiedzialności za Kościół, który przecież tworzymy. Przypomnę: Rada naszej parafii liczy 25 osób; 15 z wyboru, tak wiec musimy mieć przynajmniej 15 kandydatów; 5 osób z urzędu i 5 osób ze wskazania proboszcza.