Czy jest nam potrzebna wiedza religijna? To pytanie coraz częściej zadajemy sobie wobec wyzwań współczesności. Otóż wiele osób nie rozumie wiary katolickiej, nie rozumie zasad moralnych często uważając, że one są wymysłem jakiegoś duchownego. Zasady moralne Kościoła Katolickiego są jednakowe tak dla papieża jak i dla pani Ani sprzedającej obwarzanki. Wynikają one z Objawienia Bożego czyli z Pisma Świętego. Samodzielne czytanie Biblii jest trudne i dlatego pogłębiając swoją wiedzę religijną należy wcześniej sięgnąć do katechizmu, by łatwiej zrozumieć wymogi wiary czytając teksty Pisma Świętego. Temu służy też katecheza w szkole podstawowej i średniej. Młodzi, rezygnując z katechezy skazują siebie na życie bez Boga a dokonują tego mając mgliste  pojęcie o życiu i jego sensie. Wiedza religijna wprawdzie nie decyduje o tym czy ktoś wierzy lub nie, ale pomaga w zrozumieniu siebie, świata a być może będzie oparciem dla radosnej wiary w Boga, który był, jest i będzie niezależnie od ludzkiego wyboru.