Wakacje kiedyś wiązały się z wypoczynkiem, w którym książka była nieodzownym elementem. Dzisiaj czytelnictwo książek zanika, gdyż mamy inne nośniki informacji, bardziej dostępne i łatwiejsze w użyciu – chociażby wielkość. Niestety, nie potrafimy korzystać z nich ponieważ ulegliśmy modzie na szybką informację i to koniecznie ze zdjęciem. Błyskiem oka ją zauważmy i lotem błyskawicy przechodzimy do następnej nie pamiętając już co  było w poprzedniej. Z tego rodzi się chaos informacyjny, który nas po prostu gubi. Czytanie książki wymaga uwagi a nawet powrotu do poprzednich stron, by lepiej zrozumieć tekst i zawartą w nim myśl. Ponadto na kanwie czytanego tekstu rodzą się osobiste odniesienia i skojarzenia tworząc bazę do przemyśleń a może i nawet do zmian w patrzeniu na siebie i otoczenie. Technologicznie rozwijamy się dosyć szybko natomiast intelektualnie coraz bardziej zostajemy w tyle. Zachęcam do klasycznego czytelnictwa nawet w oparciu o współczesne nośniki tekstu. Czytanie rozwija i ubogaca człowieka. Dotyczy to również sfery religijnej. Mamy niestety wielu katolików analfabetów, którzy prawie nic nie wiedzą o wierze a katechizm to księga prawie nieznana.  Może w te wakacje odnowisz swoją wiedzę o swojej wierze, tak byś mógł swobodnie rozmawiać z każdym o Chrystusie jedynym Zbawicielu człowieka. Na stronach internetowych znajdziesz wszystko czego nie wiesz o twoim Zbawicielu.