Smutny obraz dostarczyło nam zakończenie roku szkolnego. Młodzież szkół średnich nie wykazała się dojrzałością chrześcijańską, podobnie i absolwenci szkoły podstawowej. W nabożeństwach na zakończenie roku szkolnego była ich przysłowiowa garstka. I ta garstka potrafiła przyznać się do Pana Boga. Gratulacje. Pozostałej młodzieży dedykuję słowa Chrystusa: „Kto przyzna się do mnie przed ludźmi …… Mt 10, 32-33”.