Najważniejsze święta w roku liturgicznym, covid minął, a czy wierni katolicy powrócą na Eucharystię? Mam wątpliwości, gdyż lenistwo duchowe weszło dzięki covidowi mocno w naszą świadomość i nadal absencję tłumaczymy lękiem. Staram się zrozumieć ten lęk, ale stawiam też pytanie o lęk przed odejściem od Boga! Ten lęk jakoś nam nie towarzyszy na co dzień, gdyż uważamy, że miłosierdzie Boże wszystko za nas załatwi. Obawiam się, że jest to złudne oczekiwanie, zaś nawrócenie oparte o Eucharystię daje pewność opartą o zapewnienie Jezusa – „kto spożywa moje ciało będzie miał życie wieczne”.