Postawy ludzkie bardzo często nas zaskakują. Ostatnio marszałek Senatu wystosował zdumiewające orędzie do Ukraińców w którym przeprasza, że Polska finansuje zbrodniczy reżim w Rosji. Aktor sponiewierał słownie rzeczniczkę Straży Granicznej i czuje się niewinny. Na rozdaniu Oskarów aktor wymierza policzek drugiemu aktorowi. Takich przykładów można by mnożyć wiele i rodzi się pytanie: skąd tyle nienawiści wzajemnej i czemu to ma służyć. Obserwując to co się dzieje w świecie polityki, kultury i w życiu społeczności można dostrzec ogromną frustrację z powodu bałaganu moralnego, podwójnej moralności, egoizmu i pychy ludzkiej. Mistrzem dla ludzi wierzących jest sam Chrystus Zbawiciel świata, który został poddany podłym poczynaniom tych, którzy wówczas piastowali najwyższe urzędy i tych, którzy mieli wpływ na ludzkie postawy.  Chrystus ogłosił ideał miłości: miłuj nawet tych, którzy źle tobie czynią i mocno to argumentuje: cóż to za miłość jeżeli miłujesz tylko tych, którzy tobie czynią dobro! Jest to bardzo trudne, ale jeżeli mamy uzdrawiać relacje międzyludzkie to musimy realizować ten właśnie ideał. Wszelkie inne rachuby są niewystarczające, co pokazuje rzeczywistość. Umowy nawet gwarantowane przez mocarstwa nic nie wartają, jeżeli są dalekie od etyki i to tej najwyższego lotu. Sądzę, że chrześcijaństwo właściwie rozumiane i stosowane może być fundamentem wszelkiej zgody; w rodzinie społecznościach lokalnych, w relacjach międzynarodowych. Niestety, ideały chrześcijańskie stoją w sprzeczności z interesami rządzących i drapieżnym kapitalizmem.