Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi całą ludzkość a szczególnie Rosję i Ukrainę jest dramatycznym wołaniem do Boga o opamiętanie całego świata. Papież Franciszek jasno mówi o zagubieniu drogi do pokoju. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystko i wszystkich z wyjątkiem nas samych. Mocna diagnoza rzeczywistości, w której niestety nie ma miejsca dla Boga.