Gdyby zapytać młodego człowieka, kto jest patronem naszego miasta wielu miałoby trudności z wypowiedzeniem tak pięknego imienia jak Jadwiga, i to śląska i wreszcie święta Kościoła katolickiego. Natomiast na pytanie co oznacza taki patronat dla miasta czy dla mnie osobiście zapewne nie doczekałbym się odpowiedzi. Otóż patronaty nie są po to, by było ładniej, ale po to by postawa patrona wobec wyzwań życia była zachętą do naśladowania. W taki razie co może mi podpowiedzieć św. Jadwiga, średniowieczna księżna, którą wydano za mąż, która nie wie co to jest smartfon a o obecnej muzyce nie ma pojęcia? Prawda, zdobycze cywilizacyjne zmieniły bardzo nasze życie, lecz są takie odniesienia, które zawsze towarzyszą człowiekowi. Dobroć, życzliwość, wiedza, wrażliwość na drugiego człowieka zwłaszcza ubogiego, kultura osobista i intelektualna, sensowne życie oparte o wiarę w Boga – to wszystko jest ważne i dzisiaj. Św. Jadwiga te cechy prezentowała a dzisiaj nas zachęca do tego samego.