Święta Zmartwychwstania Pańskiego są pamiątką wielkiej miłości Boga do człowieka. Bóg zawsze pragnie dobra dla swojego stworzenia. Świętując tę prawdę umacniamy w nas to najszlachetniejsze – miłość do wszystkich.

Niech te święta przeżywane w kolejnym roku epidemii ożywią naszą miłość, by móc przezwyciężyć wszelkie lęki i zagrożenia. Zmartwychwstanie Pana niech opromienia wszystkie nasze działania tak byśmy odczuwali radość z sensownego życia.   


                                  Duszpasterze Parafii św. Jadwigi w Dębicy. 


Często spotykam się z pytaniem – jakim ma być obecnie Kościół? Na to pytanie, niestety próbują odpowiadać osoby zupełnie niewierzące czy niechętne tej instytucji. Ich wypowiedzi często zasiewają wątpliwości w naszych umysłach. Wielu wierzących nie potrafi określić jaką wspólnotę tworzą. Zjawisko jest o tyle niebezpieczne, że ludzie młodzi swoje pojęcie Kościoła tworzą w oparciu o szczątkowe wypowiedzi współczesnych „reformatorów” wspólnoty a także o sensacje grzechowe wywołane przez niektórych duchownych. Wielkanoc przypomina nam wszystkim podstawową prawdę – Kościół jest Chrystusowy – w którym życie sakramentalne z woli Pana ma nas prowadzić do szczytu miłości tak Boga jak i każdego bliźniego.