Trudne doświadczenie przeżywania kolejnych Świąt Wielkanocnych z tak wielkimi ograniczeniami musimy przyjąć z pokorą. Sytuacja wymaga od nas wielkiej kreatywności, by ten czas wzmacniania chrześcijańskiej nadziei nie zamienił się w beznadzieję i powątpiewanie w Boży zamysł zbawienia świata. Pierwszych chrześcijan w wierności Chrystusowi umacniał trud życia wśród rzeczywistych prześladowań, kiedy nie brakowało męczeńskiej śmierci. Epidemia, mimo wszystko powinna umocnić prawdziwą wiarę w Boga i wieczność. Dzisiejsze doświadczenia powinny tym bardziej kierować nas ku Bogu i w nim szukać zrozumienia wyzwań jakie stoją przed nami.