Czy jeszcze jestem katolikiem? Na to pytanie musimy sobie bardzo często odpowiadać, by wiedzieć kim tak naprawdę jesteśmy. Wielu katolików traci swoją więź z Kościołem tworząc swoja wiarę, w której nie ma tego co wynika ze źródła wiary jakim jest Biblia a zwłaszcza Nowy Testament. Jeżeli, przykładowo, ktoś odrzuca sakramenty, tym samym odrzuca nakaz Chrystusa i tym samym rezygnuje z drogi jaką wyznaczył nam Bóg przez swojego Syna. Jeżeli odrzucam nakazy moralne Dekalogu i tworzę swoje zasady to tym samym odrzucam obiektywizm oparty o mądrość  Boga i tworzę swoją subiektywną moralność, odpowiadającą subiektywnym potrzebom a może raczej słabościom. Kościół jest świadom słabości swoich członków i dlatego wypracował na przestrzeni wieków ćwiczenia duchowe zwane rekolekcjami. Zazwyczaj są one związane z okresem Wielkiego Postu ale mogą być przeżywane w dowolnym czasie. Skoro mam odpowiedzieć na  pytanie czy jeszcze jestem katolikiem to czas rekolekcji pomoże mi w sformułowaniu prawdziwej odpowiedzi. Przed nami rekolekcje, dla większości poprzez transmisję internetową, lecz warunek jest jeden: musze poświęcić trochę czasu wnikniecie w siebie przy pomocy przewodnika duchowego. Pomyśl o tym i nie zasłaniaj się epidemią lecz skorzystaj z rekolekcji, bo mogą one być ostatnią deską ratunku dla twojej biednej duszy.