Nic tak nie oddziałuje na człowieka jak przykład. Doświadczenie każdego z nas to potwierdza. Kryzys instytucji małżeństwa jest widoczny. Rozwody, wolne związki, domaganie się uznania par gejowskich i lesbijskich za małżeństwa to codzienność, w której przyszło wzrastać młodemu pokoleniu. Dlatego przykład małżeństw, które potrafiły realizować Boży zamiar wobec małżeństwa i są szczęśliwe jest bardzo budujący. Myślę tutaj o małżeństwach uroczyście świętujących jubileusze 25-lecia i 50-lecia przyjęcia sakramentu mał-żeństwa. Są one widocznym znakiem, że: można realizować cele jakie stawia przed nimi małżeństwo, można wytrwać w wierności, można wspólnie pokonywać różne trudności, których życie nie szczędzi, można pokonać swój egoizm, aby stokroć więcej otrzymać. Jestem wdzięczny wszystkim Jubilatom za okazane świadectwo. Zgodnie z hasłem roku duszpasterskiego „Bądźcie świadkami miłości” trzeba, aby przede wszystkim małżonkowie dawali świadectwo swojej miłości. Nie możemy krępować się z powodu własnego mał-żeństwa. Trzeba stanąć jak świadek tego, co może i trudne, ale uczynione wielkim po-przez wierność Bogu. Przy okazji proszę już dzisiaj wszystkich tegorocznych Jubila-tów o włączenie się w uroczyste świętowanie w Niedzielę Świętej Rodziny Anno Domini 2010.


PS. W uroczystym Jubileuszu 25-lecia wzięło udział 4 pary a 50-lecia 8 par. Odpowiadać to może parafii liczącej 500 osób. Parafia św. Jadwigi liczy ponad 9300 osób.