Zdaniem Proboszcza

Główny Urząd Statystyczny podał, że w końcu 2022 roku liczba ludności w Polsce wyniosła 37 mln 767 tys. osób. Oznacza to, że liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do roku poprzedniego. Kryzys demograficzny pogłębia się coraz bardziej a to z kolei będzie miało wpływ na kondycję gospodarczą Polski. Politycy szukają wyjścia z tej sytuacji poprzez dotowanie rodzin ale i to nie zaradziło temu groźnemu zjawisku. Dotarłem do informacji o strukturze rodzin w Polsce w 2021 roku i bez zaskoczenia wyczytałem, że 41,8% małżeństw posiada dzieci natomiast 30,2% małżeństw nie ma dzieci. Pozostałe procenty wypełniają matki i ojcowie samotni z dziećmi   także związki nieformalne w których także są dzieci. Niestety ponad 30% małżeństw nie posiada dzieci. Pytanie dlaczego? Pozostawiam na boku wszelkie tłumaczenia nowoczesnych rodziców (mieszkanie, praca zawodowa, status społeczny realizacja siebie itd.)  ale pytam tych, którzy przyjęli sakrament małżeństwa: jak realizujecie Boży zamysł wobec małżonków? Małżonkowie nie tylko obdarowują się miłością uczuciową i erotyczną lecz także są zobowiązani do przekazywania życia! Jeżeli z tego nie wywiązują się tym samym sprzeciwiają się woli Boga. Słyszę już larum co bardziej oświeconych, że mam jakieś średniowieczne poglądy, że to nie czas ciemnoty Kościoła, że co ja sobie wyobrażam, a gdzie wolność jednostki  itd. Otóż ja wyobrażam sobie to co jest w Biblii. Szczęście człowieka to relacje z drugim człowiekiem, któremu trzeba dać życie a macierzyństwo i ojcostwo to nic innego jak realizowanie się w pełni tak kobiety jak i mężczyzny i ta potrzeba jest zakodowana w naturze człowieka. Nie ma co dywagować, trzeba zmienić myślenie i żyć wiarą afirmującą życie.

Krytyka Kościoła stała się bardzo modna nie tylko w mediach, ale także w towarzysko – rodzinnych spotkaniach. Myślę, że niewielu katolików potrafi bronić Kościoła, ponieważ, aby to czynić trzeba rozumnej wiary i nieco wiedzy. Tymczasem tak z wiarą jak i z wiedzą religijną u większości katolików jest poważny problem; tak w jednym jak i drugim przypadku są one słabe. W moim odczuciu, jeżeli ktoś krytykuje Kościół to z pewnością czyni to zasłaniając własną indolencję religijną a także poważne zaniedbania moralne. Owszem, grzech (ten faktyczny) członków Kościoła należy odpowiednio potępić i ukarać; a więc nie tylko jakiegoś duchownego, ale i tego kto nie zachowuje moralności katolickiej. Natomiast krytyka Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa jest absurdem. Ponadto stawiam pytanie wszystkim wierzącym: dlaczego wstydzicie się swojej wiary? A więc uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, publicznego znaku krzyża, znaku religijnego w mieszkaniu czy publicznej modlitwy?

Pierwsza Komunia Święta jest dla mnie okazją do refleksji na temat wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pamiętam swoją Pierwszą Komunię a było to w 1962 roku. Proboszcz powiedział krótko mniej więcej tak: „Przyjmujecie prawdziwego Pana Jezusa chociaż Go nie widzicie; jest ukryty pod postacią opłatka. Macie otworzyć serca, w których zamieszka Pan Jezus i nie przynosić mu wstydu”. To zapamiętałem i to trwa do dziś. Wtedy nie rozumiałem tej obecności, ale autorytet księdza i otoczenia wystarczył, by przyjąć tę prawdę i powoli ją rozumieć. Jak to wygląda dzisiaj? Zapewne znacznie odmiennie niż w moich czasach. Są rodziny żyjące Eucharystią na co dzień i w takim środowisku dziecko prawidłowo rozwija swoją wiarę. Oczywiście dziecku trzeba pomagać w rozumieniu chociażby częstego przyjmowania Komunii Świętej. Rozwój duchowy dziecka musi być oparty na prawidłowym rozumieniu sakramentalnej obecności Chrystusa. Niestety brak wiary rodziców dziecka w obecność Chrystusa w Eucharystii niszczy dziecięcy zachwyt z przyjęcia Jezusa a co za tym idzie brak jakiegokolwiek rozwoju duchowego dziecka. Ileż wysiłku rodzice  wkładają w rozwój intelektualny, sportowy czy talentowy swoich dzieci? A rozwój duchowy kończy się bardzo często tuż po zakończeniu imprezy pierwszokomunijnej. Nawet „biały tydzień” staje się zbyt trudny, by poświęcić dziecku półtorej godziny na spotkanie z Jezusem. Rodzice i chrzestni! To od was zależy życie religijne a więc i duchowe tego dziecka! Z tego kiedyś rozliczy was Bóg, tym bardziej, że przy chrzcie coś Mu obiecywaliście!

W miniony piątek 12 maja br.  Muzeum Regionalne w Dębicy świętowało 20 rocznicę swojego utworzenia. Tak się złożyło, że w 2003 roku objąłem urząd proboszcza i w tym samym roku rozpoczęło działalność muzeum. Pamiętam zaangażowania ówczesnego burmistrza Edwarda Brzostowskiego, który uważał za konieczne powstanie placówki upamiętniającej dzieje miasta i regionu. Pierwszym dyrektorem a zarazem organizatorem był Janusz Ożóg. Po jego odejściu na emeryturę kierownictwo przejął Jacek Dymitrowski pasjonat historii i niestrudzony tropiciel różnego rodzaju artefaktów muzealnych. Kolejnym dyrektorem został Tomasz Czapla, również zafascynowany historią miasta. Muzeum tworzą nie tylko ludzie ale przede wszystkim zbiory muzealne odpowiednio ukazane i zabezpieczone przed zniszczeniem czy utratą. Osobiście popieram istnienie takich placówek chroniących dziedzictwo materialne naszego społeczeństwa jak i udostępnianie zbiorów zwłaszcza w celu edukacyjnym młodego pokolenia. Muzeum powinno być dumą każdej społeczności gdyż ono przekazuje następnym pokoleniom historyczny dorobek, który należy rozwijać. Kolejne lata działania Muzeum Regionalnego otwiera wystawa „Dębica – portret miasta i jego mieszkańców 1358 - 1939”. Warto zobaczyć jak wyglądało życie i ludzie w bogatej historii naszego miasta. Muzeum Regionalne jest instytucją samorządową i jego budżet jest zazwyczaj bardzo skromny. Chwała sponsorom, którzy dostrzegają potrzebę wspierania muzeum. Oby ich było jak najwięcej. Pozostaje jeszcze jedna kwestia – skąd pozyskiwać nowe eksponaty? Myślę, że takie muzeum powinno być wypełnione rozmaitymi pamiątkami posiadającymi walor historyczny. Gdzie ich szukać? One bardzo często znajdują się w naszych domach. Czasami trzymamy piękne rzeczy gdzieś głęboko w szufladach czy na strychach tylko po to, by one tam były. Osoba znająca wartość historyczną tych przedmiotów umiera a spadkobiercy czyszczą pomieszczenia niszcząc historyczną wartość. Może tak warto byłoby jednak oddać wiele takich pamiątek właśnie do muzeum! Pomyślmy i poszukajmy!

Tragedia w belgradzkiej szkole gdzie 14-letni uczeń zastrzelił 9 osób a 7 ranił stawia  pytanie dlaczego tak się stało? Jaka była przyczyna, że dziecko zabija swoich rówieśników? Próbowałem  znaleźć przyczyny tego wydarzenia i jedynie nalazłem: był spokojnym ułożonym chłopcem oraz że był poniżany i wyśmiewany przez rówieśników. Ponadto podano, że przygotowywał się do tego czynu tak jakby miał rozpocząć grę komputerową (pewno z motywem zabijania!). Wydarzenie szokuje bezwzględnością i spokojem sprawcy. Co musiało się stać w psychice tego chłopca, że nawet nie miał żadnego wyrzutu czy niepokoju. Sam informuje policję o swojej zbrodni! Myślę, że został doprowadzony do tzw. ostateczności. Otoczenie nie dostrzegło głębi jego problemu i odpowiednio nie zareagowało. Dramat ten przekreśli całe jego dalsze życie, bez względu czy poniesie karę czy też nie ze względu na brak kilku miesięcy, by odpowiadać karnie. Pisze o tym, gdyż poniżanie stało się modne wśród młodzieży dzięki komunikatorom. Wrzucają dzieciaki do sieci wszelkie kłamstwa i obraźliwe teksty bez żadnej odpowiedzialności. Nawet niektórzy rodzice są dumni ze swoich pociech radzących sobie tak dobrze. Wszystko do czasu, kiedy i taka tragedia może zawitać i do nas. Odpowiedzialność za publikowane materiały powinna obejmować wszystkich!