Krucjata Wyzwolenia Człowieka

w Parafii Św. Jadwigi w Dębicy

zaprasza na

sesję realizowaną w systemie hybrydowym

poświęconą problematyce

uzależnień i zniewoleń

 

W SIDŁACH UZALEŻNIENIA

 I JAKIE Z TEGO WYJŚCIE?

 

  

Poniedziałek – 29 listopada 2021 r.

PRELEGENCI

godz. 16.00  - mgr Jacek Skrobot – Kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie

Prelekcje:

- VADEMECUM ALKOHOLOWEwybrane zagadnienia:

- Głód alkoholowy, zatrucie alkoholem, padaczka alkoholowa;

- Zespół abstynencyjny (odstawienia) ostry i przewlekły, nawroty;

- Co warto jeszcze wiedzieć na temat alkoholu i problemów z nim

   związanych?

 

Godz. 16.30  - Henryk Krzosek autor książki „Bóg znalazł mnie na ulicy. I co z tego wynikło?”

Prelekcje:

- Historia przemiany bezdomnego alkoholika

- Osobista historia uzdrowienia i pomagania - świadectwo

 

Godz. 17.00 - Ks. Mirosław Tosza - Założyciel wspólnoty „Betlejem” dla bezdomnych w Jaworznie

Prelekcje:

-  Ocalić w człowieku obraz i podobieństwo Boże;

-  Wiara w procesie trzeźwienia – możliwa przemiana życia;

- „Bezdomni ale nie bezczynni”

 

Godz. 17.30 –17.50: panel dyskusyjny

Link do sesji.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhmZWM1ZDQtMzM0Yi00YThjLTkzMzUtNTMyYjZjZGE4Njc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8c99573-2150-4219-b33c-1509c92bd032%22%2c%22Oid%22%3a%224fa0c488-435b-4894-b528-293336fc6cdf%22%7d

Uwaga:
Link będzie aktywny dopiero na pół godziny przed planowanym spotkaniem.
Można wcześniej próbować logować się do aplikacji i ją instalować.

Na komputerze

1. Kliknąć w link lub skopiować do przeglądarki internetowej
2. Po otwarciu strony wybrać opcję "Kontynuuj w przeglądarce"
3. Po uruchomieniu apletu wyrazić zgodę na korzystanie z kamery i mikrofonu podczas spotkania (czasami wyskakuje jako gwiazdka na końcu paska adresu www - trzeba w nią kliknąć i wyrazić zgody). Bez kamery i mikrofonu też można uczestniczyć w spotkaniu
4. W czarnym pasku wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć Dołącz teraz
5. Oczekiwać na dołączenie do spotkania przez administratora.

Na telefonie

1. Kliknąć w link lub skopiować do przeglądarki internetowej
2. Zainstalować zaproponowaną aplikację Teams
3. Wyrazić zgodę na korzystanie z kamery i mikrofonu przez program podczas spotkania
4. W czarnym pasku wpisać swoje imię i nazwisko i kliknąć Dołącz teraz
5. Oczekiwać na dołączenie do spotkania przez administratora.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________