SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
W OBECNYCH WARUNKACH

 

Sposób korzystania ze spowiedzi:  

- przy wszystkich konfesjonałach (7) ustawiamy się po jednej osobie z każdej strony i czekamy na spowiednika

 - używamy maseczek ochronnych

 - po wyspowiadaniu dwóch osób kapłan opuszcza konfesjonał celem dezynfekcji

 - w jednej z podanych poniżej godzin możemy wyspowiadać 14 osób  

 

Spowiadamy:

- dni powszednie: godz. 6.30; 7.30; 8.00; 15.00 i 18.00.

- niedziele: podczas każdej mszy