Myśli na niedzielę

Czy Bóg może się radować? Dzisiejsza Ewangelia daje jasną odpowiedź: tak. Radość ta wynika jednak z oczekiwanego przez Boga nawrócenia grzesznika; ale aby się nawrócić trzeba uznać swój grzech i rozumieć Boże miłosierdzie.

Czym jest mądrość? Nie jest erudycją, zdobytą wiedzą, racjonalnym spojrzeniem na rzeczywistość. Mądrość to szczególny rodzaj wiedzy, zakładający pewne doświadczenie i zamiłowanie, smakowanie tego co się zna. Jej przedmiotem są nie tyle rzeczy doczesne lecz to co dotyczy celu życia ludzkiego – wieczność i Bóg.

Owoce pokory są nieprzeliczone i wspaniałe; pokora jest fundamentem wszelkich cnót. Św. Augustyn mówi: Jak wysoki chcesz, żeby był gmach świętości, tak głęboki musisz położyć fundament pokory. Pokora jest solą świętości, gdyż chroni cnoty przed zepsuciem przez pychę.

Każdy kto serio traktuje swoje zbawienie będzie musiał przejść przez ciasne drzwi.  Dla jednych te drzwi są już dostępne – to ci, którzy poznali prawdziwą wolność i radość dzieci Bożych już teraz. Inni będą musieli przejść prze nieznany nam sposób, później, kiedy to przejście będzie o wiele dłuższe i boleśniejsze.

Jezus gdy żył na ziemi palestyńskiej był przyczyną podziałów. Tak jest również i teraz i kiedy powtórnie powróci, a to z tego powodu iż wobec Niego nie można pozostać neutralnym ani tez nie można dwom panom służyć.