Myśli na niedzielę

Wiara uzdrawia, mocna wiara, bez kalkulacji, bezwarunkowa. Nie oczekuj cudu po jednym paciorku, choć może się to zdarzyć. Wiara to dar zaufania Bogu bez względu na to, co mnie spotyka. Doświadczenie jest miarą siły mojej wiary.

Jaką postawę możemy przyjąć wobec faktu że „Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Postawę obojętności, buntu czy może jednak wiary, która podpowiada, ze nie było potężniejszego i mądrzejsze-go środka, niż ten, że aby przezwyciężyć zło świata sam Bóg wziął na siebie cierpienie.