Myśli na niedzielę

Miłość jest powodem a nie efektem zachowywania słów Jezusa; ich przestrzeganie jest, bardziej niż cokolwiek innego, widzialnym znakiem oraz odbiciem miłości. Jezus podpowiada nam czym mamy się kierować, gdy nie jesteśmy pewni, czy chodzi o prawdziwą miłość Boga, czy o może jakąś iluzję. Rozstrzygnięcie tej wątpliwości możliwe jest wg kryterium – zachowanie Jego słowa i Jego przykazania.

Wiara uzdrawia, mocna wiara, bez kalkulacji, bezwarunkowa. Nie oczekuj cudu po jednym paciorku, choć może się to zdarzyć. Wiara to dar zaufania Bogu bez względu na to, co mnie spotyka. Doświadczenie jest miarą siły mojej wiary.

Jaką postawę możemy przyjąć wobec faktu że „Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Postawę obojętności, buntu czy może jednak wiary, która podpowiada, ze nie było potężniejszego i mądrzejsze-go środka, niż ten, że aby przezwyciężyć zło świata sam Bóg wziął na siebie cierpienie.