Myśli na niedzielę

To co mówimy i czynimy podczas każdej Mszy św. jest dialogiem między nami a Ojcem, prowadzonym dzięki Jezusowi Chrystusowi w świetle i przy pomocy Ducha Świętego.

Duch Święty działa w sakramentach na dwa sposoby: On tworzy sakrament i sprawia, że on działa. Niemniej jednak działanie sakramentu jest zależne od wewnętrznego nastawienia człowieka, który mając wolność może współdziałać lub odrzucić działanie Ducha Świętego.

Realizm Ewangelii o wniebowstąpieniu jest zachwycający. Wstępowaniu do nieba winna towarzyszyć radość z ich zwycięstwa. Pogrzeb to pożegnanie kogoś, kto udaje się w podroż do raju, i to prawdziwego a zarazem wiecznego.

Zachowywanie przykazań to jedyny czytelny dowód naszej miłości do Chrystusa. Innego dowodu nie ma. Trzeba więc dobrze znać przykazania i trzeba je wprowadzać w życie. To jest sekret ewangelicznej miłości.

Jak wygląda przykazanie miłości po prawie dwóch tysiącach lat od ogłoszenia go przez Chrystusa? W naszym ziemskim mieście nie słychać nowej pieśni miłości, lecz starą pieśń strzelających karabinów, wyjących syren, wybuchów rakiet. Tyle płaczu, trudu, tyle żałoby i śmierci na naszej ziemi; tyle jeszcze jest łez w oczach ludzi, a prawie wszystkie z powodu braku miłości lub wskutek zdradzonej miłości.