Myśli na niedzielę

Sprawiedliwość ludzka – oddać to, co się komuś należy. Sprawiedliwość Boża, dać człowiekowi to, czego w tym momencie najbardziej potrzebuje. Z takiej perspektywy może da się uniknąć „niesprawiedliwości” z perykopy ewangelicznej, iż Bóg zrównał tych pierwszych z ostatnimi.

Bardzo często nieudzielenie przebaczenia jest resztką władzy, jaka pozostała w ręku słabych ludzi. Jest to władza iluzoryczna, rzecz jasna, ale pokusa wielka.

Bóg posługuje się cudami. Jednak znacznie częściej pragnie działać w świecie poprzez ludzką wiarę i przemienione serce zdolne do kochania. Im więcej człowiek pozwala działać Bogu w swoim życiu, tym więcej cudów na ziemi.

„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój…”. Panie, pomóż nam, byśmy wyszli z tego co własne, i pozwolili się włączyć we wspólnotowość Twojej miłości.

Idź z Jezusem. Trzymaj się Go! Nie zniechęcaj się, nawet jeśli inni uważają to za głupie, śmieszne, irytujące. Kiedy z Nim idziesz, jesteś na dobrej drodze.