Myśli na niedzielę

Powołanie w Ewangelii to przede wszystkim bycie uczniami Chrystusa a to jest ważniejsze od bycia ludźmi świeckimi czy duchownymi.

To prawda, że nie znamy już Jezusa „według ciała”, natomiast znamy Chrystusa, którego spotykamy w wierze Kościoła, Chrystusa zmartwychwstałego i duchowego. Niemniej jednak nie możemy obejść się bez Jezusa historycznego. On musi być nam drogi dlatego, że jest Jezusem bliższym naszej aktualnej sytuacji walki i cierpienia oraz dlatego, że jest On fundamentem utrzymującym wszystko.

Jezus miał nadzwyczajny wpływ na kobiety, nawet te, które spotykały się z nim przypadkowo. Potrafił je ewangelizować nie niszcząc ich zapału i ciepła właściwego ich duszom, lecz wywyższał te ich uczucia i dzięki temu łatwiej do nich docierał; potrafił uczynić czystymi w ów dzień także łzy i pocałunki grzesznicy.

Jezus, który do młodzieńca skierował swoje słowa: Tobie mówię wstań! Teraz kieruje do nas te same słowa: mówię ci wstań! Wyzwoliłem cię abyś był wolny, umarłem abyś mógł żyć.

Zrozumieć Trójcę Przenajświętszą jest to pokonać swój wymiar a jest to niemożliwe stąd pozostajemy w uwielbieniu i próbujemy odkryć choć trochę tajemnicy wzajemnego przenikania się Bożych Osób.