Myśli na niedzielę

Jak wygląda przykazanie miłości po prawie dwóch tysiącach lat od ogłoszenia go przez Chrystusa? W naszym ziemskim mieście nie słychać nowej pieśni miłości, lecz starą pieśń strzelających karabinów, wyjących syren, wybuchów rakiet. Tyle płaczu, trudu, tyle żałoby i śmierci na naszej ziemi; tyle jeszcze jest łez w oczach ludzi, a prawie wszystkie z powodu braku miłości lub wskutek zdradzonej miłości.

W sytuacji, w jakiej żyje ogromna większość ludzi ery rozwoju przemysłowego liturgia,    może z bulwersującą prostotą, głosi wchodzącym dziś do kościołów, że istnieje inne miasto i inny świat. Świat tak bliski, że można zajrzeć do jego wnętrza i rozmawiać z jego mieszkańcami, świat światła i radości. Potrzeba tylko prostej ale rozumnej wiary.

Piotr i jego następcy zarzucają sieci głosząc słowo prawdy, którym jest Ewangelia zbawienia. Posługa Piotra to działanie poprzez głoszenie kerygmatu paschalnego o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ujawniając przy tym grzech świata i wzywając ludzi do nawrócenia. To było i jest zadaniem każdego papieża.

We wspólnocie apostolskiej wiara w Jezusa Chrystusa była budowana wokół pytania, którego nikt wprost nie stawiał, ale leżącego u podstaw wszystkiego: Kim jest i co robi dla nas Jezus Chrystus? Odpowiedź natychmiast nasuwająca się, oparta na doświadczeniu uczniów jest następująca: Jezus Zbawia! W nim jest zbawienie i nie ma go w nikim innym, oprócz Niego.

Kiedy Jezus zmartwychwstały ukazał się Jedenastu na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, jako pierwszy rozpoznał Go Jego uczeń umiłowany, który zawołał do pozostałych: To jest Pan! Było to poznanie płynące z serca, gdyż nie wszystkim było dane rozpoznać Jezusa po zmartwychwstaniu, ale tylko tym, którzy potrafili wierzyć i miłować. To samo poznanie potrzebne jest nam, byśmy mogli powiedzieć: To jest Pan!  

Święta Wielkanocne niosą ze sobą ogrom nadziei dla nas utrudzonych życiem i często na ziemskich ścieżkach pogubionych.  Pragniemy Wam Drodzy Parafianie złożyć świąteczne życzenia: Niech Chrystus Zmartwychwstały rozjaśnia wszelkie wątpliwości i obdarza łaską pokoju, niech pewność Chrystusowego zwycięstwa będzie oparciem w pokonywaniu lęków i obaw. W życiu rodzinnym niech nie braknie obecności Pana, gdyż tylko z nim wszystko nabiera właściwego sensu.                            

                                                          Duszpasterze Parafii św. Jadwigi