Myśli na niedzielę

Słowo Jezusa wypełnia się za każdym razem, gdy ktoś słucha je i wypełnia, dziś wypowiedziane przez Jezusa za sprawą Kościoła nie kończy się nigdy.

Co oznacza zaproszenie Jezusa do własnego małżeństwa? Oznacza przede wszystkim uznanie, że małżeństwo nie jest prywatną sprawą mężczyzny i kobiety lecz powołaniem, wezwaniem do realizowania w określony sposób własnego życia, którego normą i siłą jest sam Bóg.

W Jordanie to nie woda uświęciła Jezusa, ale Jezus uświęcił wodę, wszelką wodę! Każdy chrześcijański chrzest jest przedłużeniem tajemnicy owego dnia. Duch Święty zstępuje na człowieka i staje się on synem umiłowany, w którym Ojciec ma upodobanie.

Bóg nie zadowolił się miłością dobroczynną, ale ukochał nas także miłością naznaczoną cierpieniem, dlatego my również musimy starać się postępować podobnie wobec  Boga i bliźnich. Przychodzi bowiem prędzej czy później chwila, kiedy nie wystarcza już dawać, trzeba także przebaczać; moment, kiedy nie wystarcza już dać coś innym, ale trzeba cierpieć dla nich to znaczy dać samego siebie.

W wydarzeniach opisanych w dzisiejszej Ewangelii ukryty jest sens każdego wychowania. Jezus był poddany swoim rodzicom, ponieważ jego rodzice byli poddani Bogu. Poddanie Bogu jest widoczne w modlitwie osobistej i wspólnotowej z które czerpie się mądrość wychowawczą.