Myśli na niedzielę

Kim jest Jezus? To pytanie jest istotne dla opowiedzenia się za Nim lub przeciw Niemu. Wprawdzie Jego oblicze odtworzyliśmy dzięki historii, ale teraz wiemy, że On jest prawdą, On stał się naszym towarzyszem w wierze, naszym pokarmem w Eucharystii i naszym Zbawicielem.

To co mówimy i czynimy podczas każdej Mszy św. jest dialogiem między nami a Ojcem, prowadzonym dzięki Jezusowi Chrystusowi w świetle i przy pomocy Ducha Świętego.

Duch Święty działa w sakramentach na dwa sposoby: On tworzy sakrament i sprawia, że on działa. Niemniej jednak działanie sakramentu jest zależne od wewnętrznego nastawienia człowieka, który mając wolność może współdziałać lub odrzucić działanie Ducha Świętego.

Realizm Ewangelii o wniebowstąpieniu jest zachwycający. Wstępowaniu do nieba winna towarzyszyć radość z ich zwycięstwa. Pogrzeb to pożegnanie kogoś, kto udaje się w podroż do raju, i to prawdziwego a zarazem wiecznego.

Zachowywanie przykazań to jedyny czytelny dowód naszej miłości do Chrystusa. Innego dowodu nie ma. Trzeba więc dobrze znać przykazania i trzeba je wprowadzać w życie. To jest sekret ewangelicznej miłości.