Myśli na niedzielę

Owoce pokory są nieprzeliczone i wspaniałe; pokora jest fundamentem wszelkich cnót. Św. Augustyn mówi: Jak wysoki chcesz, żeby był gmach świętości, tak głęboki musisz położyć fundament pokory. Pokora jest solą świętości, gdyż chroni cnoty przed zepsuciem przez pychę.

Każdy kto serio traktuje swoje zbawienie będzie musiał przejść przez ciasne drzwi.  Dla jednych te drzwi są już dostępne – to ci, którzy poznali prawdziwą wolność i radość dzieci Bożych już teraz. Inni będą musieli przejść prze nieznany nam sposób, później, kiedy to przejście będzie o wiele dłuższe i boleśniejsze.

Jezus gdy żył na ziemi palestyńskiej był przyczyną podziałów. Tak jest również i teraz i kiedy powtórnie powróci, a to z tego powodu iż wobec Niego nie można pozostać neutralnym ani tez nie można dwom panom służyć.

Wszystkie nasze obawy usuwa Jezus; strach jest brakiem lub oznaką utraty wewnętrznej wolności a Jezus zaś przyszedł wezwać nas do wolności. Nie bójcie się – mówił – Jam zwyciężył świat! Pokonał również to, czego boimy się najbardziej – śmierć.

Dla Jezusa „bogacenie się przed Bogiem” oznacza dawanie jałmużny, gromadzenie skarbu w niebie, pozbycie się bogactw niegodziwie zdobytych. Przeciwieństwem jest gromadzenie dóbr dla siebie zapominając o bliźnim i o wieczności.