Myśli na niedzielę

Kiedy niebo i ziemia przeminą, albo nawet jeszcze wcześniej, kiedy każdy z nas odejdzie  z tego nieba i z tej ziemi i wszystko dla niego się skończy, pozostanie tylko królestwo niebieskie. Otwarte lub zamknięte dla niego w zależności od wyboru, jakiego dokona podczas życia.

Cierpliwość Boga jest pobłażliwa, miłosierna, jest chęcią zbawienia. Nie wiesz, że dobroć Boga chce cię przywieść do nawrócenia? On jest naprawdę Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.

Pytamy się pewnie, do jakiej kategorii należy nasze serce? Czy jesteśmy jak ci, którzy słuchają, ale wkrótce zapominają, pochłonięci przez inne sprawy? A może należymy, do tych, którzy przyjmują Słowo Boże powierzchownie? Ta kategoria jest najliczniejsza.

Każdy może poznać Boże tajemnice oraz czułość Ojca. Musi jednak stać się pokornym, uznać ograniczoność wiedzy nie przestając mimo to szukać coraz to nowych i głębszych odpowiedzi; musi stać się głupim, by stać się mądrym inaczej. Chrześcijaństwo bowiem nie opiera się na ignorancji, lecz na pokorze człowieka; nie potępia wiedzy i mądrości lecz pychę i zarozumialstwo człowieka.

Aby dobrze przyjąć naszego brata, trzeba wyjść z naszego egoizmu, okazać mu czynne zainteresowanie, poświęcić mu trochę naszego czasu, naszej solidarności i poważania, a przede wszystkim trzeba go cierpliwie wysłuchać.