Myśli na niedzielę

Znalezienie w Bogu niezachwianego oparcia, poczucia bezpieczeństwa, dzięki któremu nie lękamy się nawet śmierci, stanowi istotę wiary. Wiara jest właśnie kroczeniem po wodzie, która dla kroczącego po niej bez wątpienia staje się skałą. Co ty na to?

Dlaczego pierwsze wspólnoty chrześcijańskie miały tak wspaniały wpływ na otoczenie? Ponieważ nie było w niej cierpiących niedostatek a to zdumiewało pogan. A dlaczego nie było wśród nich cierpiących? Ponieważ jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich; oni miłowali się i stanowili prawdziwie braterską wspólnotę. A jaka wspólnotę my tworzymy, współcześni chrześcijanie?

Chcesz się zbawić? Nie można nawet przypuszczać, że aby się zbawić wystarczy przelotnie pomyśleć o Bogu, poświęcić Mu okruchy swego czasu, nie dopuszczając Go pod żadnym pozorem do reszty naszego życia. Dysproporcja między energią, przezornością, zdecydowaniem wkładanymi w sprawy doczesne a sprawy Boże rzuca się w oczy nieustannie.

Czy Bóg może się radować? Dzisiejsza Ewangelia daje jasną odpowiedź: tak. Radość ta wynika jednak z oczekiwanego przez Boga nawrócenia grzesznika; ale aby się nawrócić trzeba uznać swój grzech i rozumieć Boże miłosierdzie.

Czym jest mądrość? Nie jest erudycją, zdobytą wiedzą, racjonalnym spojrzeniem na rzeczywistość. Mądrość to szczególny rodzaj wiedzy, zakładający pewne doświadczenie i zamiłowanie, smakowanie tego co się zna. Jej przedmiotem są nie tyle rzeczy doczesne lecz to co dotyczy celu życia ludzkiego – wieczność i Bóg.