Myśli na niedzielę

We wspólnocie apostolskiej wiara w Jezusa Chrystusa była budowana wokół pytania, którego nikt wprost nie stawiał, ale leżącego u podstaw wszystkiego: Kim jest i co robi dla nas Jezus Chrystus? Odpowiedź natychmiast nasuwająca się, oparta na doświadczeniu uczniów jest następująca: Jezus Zbawia! W nim jest zbawienie i nie ma go w nikim innym, oprócz Niego.

Kiedy Jezus zmartwychwstały ukazał się Jedenastu na brzegu Jeziora Tyberiadzkiego, jako pierwszy rozpoznał Go Jego uczeń umiłowany, który zawołał do pozostałych: To jest Pan! Było to poznanie płynące z serca, gdyż nie wszystkim było dane rozpoznać Jezusa po zmartwychwstaniu, ale tylko tym, którzy potrafili wierzyć i miłować. To samo poznanie potrzebne jest nam, byśmy mogli powiedzieć: To jest Pan!  

Święta Wielkanocne niosą ze sobą ogrom nadziei dla nas utrudzonych życiem i często na ziemskich ścieżkach pogubionych.  Pragniemy Wam Drodzy Parafianie złożyć świąteczne życzenia: Niech Chrystus Zmartwychwstały rozjaśnia wszelkie wątpliwości i obdarza łaską pokoju, niech pewność Chrystusowego zwycięstwa będzie oparciem w pokonywaniu lęków i obaw. W życiu rodzinnym niech nie braknie obecności Pana, gdyż tylko z nim wszystko nabiera właściwego sensu.                            

                                                          Duszpasterze Parafii św. Jadwigi

Jezus wyszydzony, umęczony i zabity ukazał miłość Boga wobec człowieka. Człowiek niestety nadal ją odrzuca mimo, że czyni na swym ciele znak krzyża. Co więc jest twoją miłością?

Ileż otuchy musiało dać kobiecie to Jezusowe „Idź”  z dzisiejszej Ewangelii oznaczające: powróć do życia, ufaj, wróć do domu, odzyskaj swoją godność, powiedz swą obecnością między nimi, że nie liczy się tylko Prawo, ale że istniej również łaska.

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem! Tak powiedział sobie syn marnotrawny i natychmiast wyruszył. Postąpmy podobnie. Nie musimy udawać się do odległych krain; wszyscy jesteśmy daleko, wszyscy grzeszymy przynajmniej siedem razy; pozwólmy więc Chrystusowi i Kościołowi, by nas pojednał z Bogiem.