Sprawiedliwość ludzka – oddać to, co się komuś należy. Sprawiedliwość Boża, dać człowiekowi to, czego w tym momencie najbardziej potrzebuje. Z takiej perspektywy może da się uniknąć „niesprawiedliwości” z perykopy ewangelicznej, iż Bóg zrównał tych pierwszych z ostatnimi.