Bóg posługuje się cudami. Jednak znacznie częściej pragnie działać w świecie poprzez ludzką wiarę i przemienione serce zdolne do kochania. Im więcej człowiek pozwala działać Bogu w swoim życiu, tym więcej cudów na ziemi.