„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój…”. Panie, pomóż nam, byśmy wyszli z tego co własne, i pozwolili się włączyć we wspólnotowość Twojej miłości.