Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii wskazuje, jak Kościół powinien postępować – że ma pozostać w barce i wraz z Apostołami głosić wiarę zapewniającą zbawienie: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.