Królestwo niebieskie jest skarbem, a nawet jedynym, jedyną naprawdę ważną rzeczą. Do tego stopnia ważną, że kto je posiada, ma wszystko, mimo że nie posiada nic więcej. Kto zaś go nie posiada, nie ma nic, choćby cały świat posiadł.