Cierpliwość Boga nie jest taką zwykłą cierpliwością, nie jest oczekiwaniem dnia sądu, aby wówczas karać z większym zadowoleniem. Taka często jest fałszywa cierpliwość ludzi. Cierpliwość Boga jest pobłażliwa, miłosierna, jest chęcią zbawienia każdego człowieka. Św. Paweł pisał: Nie wiesz, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?