Trójca jest tajemnicą „dla nas”, dla naszego zbawienia i jest tajemnicą współistnienia. Ojciec, Syn i Duch Święty wspólnie schodzą ku człowiekowi, dostosowują się do jego niewielkich rozmiarów, do jego malago kroku, aby zamieszkać z nami.