Duch Święty jest najlepszym z pocieszycieli tak określa Go liturgia. Będzie przebywał z nami aż do paruzji (powtórnego przyjścia Chrystusa), aby nas pocieszać. Pozostanie z nami to znaczy nie będzie pocieszał nas z zewnątrz, ale przebywając z nami, mówiąc do nas od wewnątrz. Tak działa Duch Święty – trzeba otworzyć się na Jego obecność.