Pierwsze wspólnoty cechowały się miłością braterską oraz radością i w takich wspólnotach Jezus pozwalał się rozpoznać. Przez lata zagubiliśmy te cechy i na Eucharystię gromadzimy się bez radości i odchodzimy bez żalu, bez zmian w nas samych.