Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj że wolna jesteś, od mroku co świat okrywa! – to słowa paschalnego orędzia wyśpiewanego w Wielką Sobotę.  Niech one towarzyszą nam w przeżywaniu Zmartwychwstania Pańskiego i umacniają naszą nadzieję.