Ludzkie serce pragnie życia i szczęścia, ponieważ Bóg je stworzył z tym wrodzonym pragnieniem. Jest ono niespokojne – jak pisał św. Augustyn - dopóki nie znajdzie miejsca gdzie rzeczywiście mogłoby odpocząć – znaleźć pełne szczęście.