Człowiek na ogół nie myśli o sądzie ostatecznym. Żyjemy beztroscy, nieświadomi  tego, co nas czeka, zachowujemy się jak głupcy. Tylko głupiec może przypuszczać iż wyeliminował śmierć tylko dlatego, że wyeliminował wszystkie myśli o niej lud że sąd nie odbędzie się, ponieważ on o nim nie myśli.