Trzeba stale, dzień po dniu dbać o to, by nie zgasło światło zapalone dla nas na Chrzcie Świętym. A jeśliby zgasło, to należy je rozpalić na nowo od wielkiego płomienia jakim jest Chrystus. Najlepszą ku temu okazja jest Eucharystia; ona co tydzień odnawia w nas cud Chrztu Świętego i rozpala w nas Boże światło.