Konfrontacja dzisiejszej Ewangelii z rzeczywistością jest często bolesna, prowokuje pytania i tworzy trudne do rozwiązania problemy, z którymi chrześcijanin musi się borykać. Zaufaj Panu, nawet kiedy tobie urągają, gdyż to Pan zwyciężył świat.