Jezus jest Sługą Bożym, który nie woła i nie podnosi głosu, który nie przemierza grożąc karami, który nie złamie trzciny nadłamanej  i nie zgasi knotka o nikłym płomieniu. Jezus, pokorny sercem z wielką łagodnością wzywa grzeszników do pokuty.