Jezus jest nadal Bogiem z nami. Poprzez swoje zmartwychwstanie zapoczątkował nowy sposób bycia na świecie: sposób duchowy, niewidzialny a mimo to rzeczywisty. Jezus ciągle jest nam współczesny.