Jakież wspaniale zadanie mają uczniowie Chrystusa: dać światu świadomość, co więcej, pewność zbawienia! Mówić ludziom: Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie. Ktoś kto może uczynić was szczęśliwymi. Jedyny, który ma słowa dające życie wieczne. Jedyny, który nigdy nie zawodzi.