Pan przychodzi – wyjdźmy Mu naprzeciw. Bóg idzie ku człowiekowi, ale spotka tylko tego, kto pozwoli się spotkać, kto jest gotów. Dlatego potrzeba czujności i rozsądku ze strony człowieka.