Ewangelia mówi o królestwie Bożym trzy rzeczy. Po pierwsze, że jest bliskie a nawet, że jest pośród nas; po drugie iż musi dopiero przyjść; po trzecie musimy szukać go w nas. Trudna prawda do przyjęcia, ale możliwa jeżeli ufamy Chrystusowi.