Przemija postać tego świata – taką konkluzję z Ewangelii wyciągnął już św. Paweł Apostoł. Życie ucznia Jezusowego na świecie nabiera nowego wymiaru, staje się oczekiwaniem, a tym samym czuwaniem; jest życiem pielgrzymów, nie zaś ludzi osiadłych.